Bestuursamenstelling

Samenstelling Districtsbestuur

Post

Alle post, per brief en/of E-mail dient gezonden te worden naar het secretariaat van het district.

Zaken betreffende de competitie of PK’s kunnen rechtstreeks naar de betreffende bestuursleden gemaild worden.

Voorzitter

Vacant
   

Secretaris en

Ledenadministratie

Mw. Marijke Cuijpers
Houtlagerstraat 16, 5953 RE Reuver
Tel. 06-48246018
E-mail: secretaris@knbb-venlo-eo.nl

Penningmeester

 

Dhr. Jan Timmermans
Kapellerweg 3, 5953 BZ Reuver
Tel.: 06-43117037
E-Mail: jghftimmermans@home.nl

Wedstrijdleider

Persoonlijke kampioenschappen

Dhr. Edmond van de Venne
Wester Thienweg 5,5807 BG Oostrum
Tel: 06-33148780 b.g.g. 0478-587872
E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl

Wedstrijdleider

Landscompetitie

Dhr. John Muijsers
De Kurver 23, 5971 LD Grubbenvorst
Tel: 077-3663152
Mobiel 06-43655373
E-mail: competitieleider@knbb-venlo-eo.nl

Jeugdconsul 

Dhr. Chris Verhaegh
Lage Lei 52
5944 CM Arcen
Tel. 077-4732850
Mobiel 06-10772908
E-mail: jeugdconsul@knbb-venlo-eo.nl

 PR en algemeen assistent

Overige ondersteuning

Vacant

Arbiterscoördinator

Dhr. René Peters
Kaldenkerkerweg 133, 5915 AB Venlo.
Mobiel 06-25066530
E-mail: renepeters1970@home.nl

   

Werkgroep prijsuitreikingen PK

Dhr. Paul Beckers
   
Ere voorzitter Dhr. Ad Bosman, Venlo
   

Ere leden

Dhr. Jeu Dewinden

   

Leden van verdienste

Mevr. Gerrie Zwambag, Dhr. Achille Thissen
Dhr. Huub Zwambag

   
District Betaling aan het district

 

Bankrekening: Regiobank IBAN NL70 RBRB 0850 1056 09

Alle rekeningen
tav. KNBB District Venlo en omstreken,
tnv Dhr. J. Timmermans