8 nieuwe arbiters

Het arbiterskorps is uitgebreid met 8 nieuwe arbiters.

Aanvankelijk hadden er zich 10 kandidaten aangemeld om de cursus Arbiter 1 te volgen en in overleg met de opleiders Paul Beckers en Huub Zwambag is besloten om deze cursus te starten op 6 mei j.l.. Doordat we niet iedere zaterdag bij Café-biljartzaal van Tienen terecht konden was de examendag gepland op zaterdag 24 juni.

Helaas heeft zich 1 kandidaat voor aanvang van de cursus afgemeld en zijn we op 6 mei van start gegaan met 9 kandidaten. Alle kandidaten waren erg enthousiast om de cursus te starten en Paul en ik hebben dan ook onze beste gedaan om iedereen goed op te leiden en om de meesten ook bepaalde zaken af te leren. Er heerste iedere cursusdag een gemoedelijke sfeer en iedereen had er plezier in. 

Op 24 juni was het examen, dat werd afgenomen door dhr. Jack vd Ven, examinator namens de KNBB. Helaas had 1 kandidaat zich afgemeld voor het examen omdat ze erg onzeker was, wat zeker kwam door het feit dat zij zelf niet biljart, maar een vriendin is van een biljarter en dan is het toch heel wat lastiger omdat je geen ervaring hebt met biljarten.

Dus bleven er 8 kandidaten over die eerst een theorie examen moesten afleggen en als ze hiervoor slaagden praktijkexamen moesten doen. Alle 8 de kandidaten slaagden voor de theorie en na afloop van het praktijkexamen  maakte de examinator bekend dat alle kandidaten geslaagd waren voor de cursus Arbiters 1.

Bij deze wil ik, ook namens Paul, onze dank uitspreken aan alle voorspelers die ons ondersteund hebben bij de cursus, want zonder voorspelers kan er geen cursus gegeven worden en al helemaal geen examen gedaan worden.

 

Huub Zwambag

De geslaagden