Update Clinic bandstoten met Harrie van den Boogaard

9/4/2018
Het was een zeer geslaagde clinic bandstoten.
Onder het genot van een drankje werden door Harrie de diverse oplossingen van de stootbeelden uitgelegd. Mede door een uitgereikte handleiding konden de deelnemers aantekeningen maken. De vragen van de deelnemers werden uitgebreid behandeld.
Harrie bedankt voor deze leerzame middag en deelnemers bedankt voor een super gezellige middag.  Dit is zeer zeker voor herhaling vatbaar. BC Tegelen, John en Sandra, bedankt voor het gratis ter beschikking stellen van de materialen.
 
10/03/2018
Over enkele weken begint in ons district de bandstootcompetitie voor teams. Omdat de deelname dit jaar wederom groot is leek het ons een leuk idee om voor de liefhebbers een interactieve clinic bandstoten te organiseren op 7 april a.s. om 14.00 uur bij café Van Tienen te Tegelen.

De clinic zal door Harrie van den Boogaard worden gegeven. Harrie is een van de beste biljarters in Nederland die deze discipline beheerst. Hij zal deze middag duidelijk proberen te maken hoe het bandspel gespeeld dient te worden en waarom. Dit alles aan de hand van voorbeelden.

Harrie zal zelf enkele voorbeelden geven maar het is ook de bedoeling dat u zelf voorbeelden aandraagt. Heeft u bijvoorbeeld  moeite om een bepaald stootbeeld op te lossen en/of heeft u vragen over de toegepaste technieken? Harrie geeft u deze middag graag uitleg en antwoord op al uw vragen. Om een en ander goed voor te bereiden zou het fijn zijn als u uw vragen reeds vooraf indient via het hieronder genoemde e-maildres. U hoeft niet zelf actief het stootbeeld of techniek uit te voeren.

Het  districtsbestuur nodigt u hierbij dan ook uit om aan deze interactieve clinic deel te nemen. De eerste consumptie is voor rekening van het district.

Deelname aan deze clinic is gratis. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar competitieleider@knbb-venlo-eo.nl en te vermelden met hoeveel personen u deelneemt. Opgave kan tot en met 5 april a.s.. We hopen op een grote opkomst.