Bestuursamenstelling

Samenstelling Districtsbestuur
   
  Alle post, per brief en/of e-mail dient gezonden te
  worden naar het secretariaat van het district.
Post Zaken betreffende de competitie of PK’s kunnen
  rechtstreeks naar de betreffende bestuursleden
  gemaild worden.
   
   

 
 Voorzitter
 

Dhr. Cock Ooms
Molenbossen 26, 5923 AA  Venlo
Tel. 06-51852347
E-mail: Voorzitter@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Secretaris,
Ledenadministratie
Mw. Vera Kuijs-Coopmans
Mahoniestraat 41, 5925 HD  Venlo
Tel. 06-46068081
E-mail: secretaris@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Penningmeester Dhr. Jan Timmermans
Kapellerweg 3, 5953 BZ  Reuver
Tel.: 06-43117037
E-mail: penningmeester@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Wedstrijdleider 
Persoonlijke kampioen
schappen
Dhr. Edmond van de Venne
Wester Thienweg 5, 5807 BG  Oostrum
Tel: 06-33148780 b.g.g. 0478-587872
E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl
   
   
  Dhr. John Muijsers
Wedstrijdleider De Kurver 23, 5971 LD  Grubbenvorst
Landscompetitie Tel: 06-43655373 b.g.g 077-3663152
  E-mail: competitieleider@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Bestuurslid Dhr. Chris Verhaegh
Lage Lei 52, 5944 CM  Arcen
Tel. 06-10772908 b.g.g. 077-4732850
E-mail: jeugdconsul@knbb-venlo-eo.nl
   
   
PR en overige
ondersteuning
Ton Schuurmans
Amethist 13, 5912 SX Venlo
Tel. 06-10403825
Email: webmaster@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Ere voorzitter Dhr. Ad Bosman
   
Ere leden Dhr. Jeu Dewinden
   
Leden van verdienste Mevr. Gerrie Zwambag, Dhr. Achille Thissen,
Dhr. Huub Zwambag, Dhr. Paul Beckers,
Dhr. Floor Krah en Mevr. Marijke Cuijpers
   
   
Commissies
   
   
Arbiterscoördinator Dhr. René Peters
Kaldenkerkerweg 133, 5915 AB  Venlo.
Tel: 06-25066530
E-mail: arbiters@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Prijsuitreikingen PK Dhr. Paul Beckers
  Dhr. Floor Krah
   
   
  Betaling aan het district Bankrekening:
 District Regiobank  NL70 RBRB 0850 1056 09
  t.n.v. Dhr. J. Timmermans, KNBB District Venlo e.o.