Bestuursamenstelling

Samenstelling Districtsbestuur
Alle post, per brief en/of e-mail dient gezonden te
worden naar het secretariaat van het district.
Post Zaken betreffende de competitie of PK’s kunnen
rechtstreeks naar de betreffende bestuursleden
gemaild worden.
Voorzitter Vacant
Secretaris,
Ledenadministratie
Mw. Marijke Cuijpers
Houtlagerstraat 16, 5953 RE  Reuver
Tel. 06-11281034
E-mail: secretaris@knbb-venlo-eo.nl
Penningmeester Dhr. Jan Timmermans
Kapellerweg 3, 5953 BZ  Reuver
Tel.: 06-43117037
E-mail: penningmeester@knbb-venlo-eo.nl
Wedstrijdleider 
Persoonlijke kampioen
schappen
Dhr. Edmond van de Venne
Wester Thienweg 5, 5807 BG  Oostrum
Tel: 06-33148780 b.g.g. 0478-587872
E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl
Dhr. John Muijsers
Wedstrijdleider De Kurver 23, 5971 LD  Grubbenvorst
Landscompetitie Tel: 06-43655373 b.g.g 077-3663152
E-mail: competitieleider@knbb-venlo-eo.nl
Jeugdconsul Dhr. Chris Verhaegh
Lage Lei 52, 5944 CM  Arcen
Tel. 06-10772908 b.g.g. 077-4732850
E-mail: jeugdconsul@knbb-venlo-eo.nl
PR en overige
ondersteuning
Email: webmaster@knbb-venlo-eo.nl
Ere voorzitter Dhr. Ad Bosman
Ere leden Dhr. Jeu Dewinden
Leden van verdienste Mevr. Gerrie Zwambag, Dhr. Achille Thissen,
Dhr. Huub Zwambag, Dhr. Paul Beckers en
Dhr. Floor Krah
Commissies
Arbiterscoördinator Dhr. René Peters
Kaldenkerkerweg 133, 5915 AB  Venlo.
Mobiel 06-25066530
E-mail: arbiters@knbb-venlo-eo.nl
Prijsuitreikingen PK Dhr. Paul Beckers
Dhr. Floor Krah
Betaling aan het district Bankrekening:
 District Regiobank  NL70 RBRB 0850 1056 09
t.n.v. Dhr. J. Timmermans, KNBB District Venlo e.o.