Bestuursamenstelling

Samenstelling Districtsbestuur
   
  Alle post, per brief en/of e-mail dient gezonden te
  worden naar het secretariaat van het district.
Post Zaken betreffende de competitie of PK’s kunnen
  rechtstreeks naar de betreffende bestuursleden
  gemaild worden.
   
   

 
 Voorzitter
 

Dhr. Cock Ooms
Tel. 06-51852347
E-mail: Voorzitter@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Secretaris,
Ledenadministratie
Mw. Vera Kuijs-Coopmans
Tel. 06-46068081
E-mail: secretaris@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Penningmeester Dhr. Jan Timmermans
Tel.: 06-43117037
E-mail: penningmeester@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Wedstrijdleider 
Persoonlijke kampioen
schappen
Dhr. Edmond van de Venne
Tel: 06-33148780 b.g.g. 0478-587872
E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl
   
   
  Dhr. John Muijsers
Landscompetitie Tel: 06-43655373
  E-mail: competitieleider@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Bestuurslid Dhr. Chris Verhaegh
Tel. 06-10772908 b.g.g. 077-4732850
E-mail: jeugdconsul@knbb-venlo-eo.nl
   
   
PR en overige
ondersteuning
Dhr. Ton Schuurmans
Tel. 06-10403825
Email: webmaster@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Ere voorzitter Dhr. Ad Bosman
   
Ere leden Dhr. Jeu Dewinden
   
Leden van verdienste Mevr. Gerrie Zwambag, Dhr. Achille Thissen,
Dhr. Huub Zwambag, Dhr. Paul Beckers,
Dhr. Floor Krah en Mevr. Marijke Cuijpers
   
   
Commissies
   
   
Arbiterscoördinator Dhr. René Peters
Tel: 06-25066530
E-mail: arbiters@knbb-venlo-eo.nl
   
   
Prijsuitreikingen PK Dhr. Paul Beckers
  Dhr. Floor Krah
   
   
  Betaling aan het district Bankrekening:
 District Regiobank  NL70 RBRB 0850 1056 09
  t.n.v. Dhr. J. Timmermans, KNBB District Venlo e.o.