KNBB District Venlo e.o.
Aandachtspunten PK Wedstrijden & speelschema
Een indeling wordt opgemaakt door de PK Wedstrijdleider en wordt gepubliceerd (onder voorbehoud van wijzigingen) op de Districtsite aan deze kunnen geen rechten worden ontleend, uitnodigingen worden per email aan alle deelnemers toegestuurd, (uitzondering in deze per regulieren post)  ieder deelnemer is verplicht en heeft de eigen verantwoording zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken die altijd up to date op de site aanwezig is. Bij een te groot aantal afmeldingen kan deze indeling wijzigen inhouden voor zowel de deelnemers als ook voor de speellokalen.
Een pouleleider wordt aangewezen door de PK Wedstrijdleider, een Toernooileider wordt opgegeven door de organiserende vereniging aan de PK Wedstrijdleider zodat deze bij calamiteiten weet bij wie en waar hij terecht kan. De PK Wedstrijdleider heeft ten alle tijden de supervisie. In geval van calamiteiten moeten de leiders zich wenden en verhaal geven aan de PK Wedstrijdleider van het District, die zich eventueel bij calamiteiten die hij niet direct kan oplossen richt tot het Districtbestuur om zo tot een goede oplossing te komen.
De speler die aangewezen is als pouleleider treed op als leider/leidster van de poule en is eindverantwoordelijk voor een goed verloop van het toernooi. De verzamelstaat dient correct en volledig te worden ingevuld, en zo spoedig mogelijk ( uiterlijk binnen 24 uur na beëindiging van de wedstrijden) naar de PK Wedstrijdleider te worden gemaild of gestuurd.   Iedere speler dient 6 partijen te spelen (tenzij PK Wedstrijdleider of KNBB anders aangeeft) op basis hiervan wordt over de gehele klasse een ranglijst opgemaakt waarbij het aantal wedstrijdpunten en het gemiddelde bepalend zijn.
Een Pouleleider/ toernooileider heeft de plicht een uur voor aanvang van de wedstrijden op de Districtsite zich te overtuigen van de actuele stand van zaken die afwijkend kan zijn van de eerder verstuurde uitnodiging. Aanvang wedstrijden:  alle deelnemers dienen een kwartier voor aanvang van de wedstrijden in het speellokaal aanwezig te zijn; aanvangstijden worden door de PK Wedstrijdleider op de uitnodiging aangeven bij onrechtmatige afwezigheid van deelnemer(s) dient direct contact te worden opgenomen met de PK Wedstrijdleider.
De leider van de poule is verantwoordelijk voor het opstellen van het wedstrijdschema, waarbij de volgorde vermeld op uitnodiging mag worden aangepast. Probeer partijen tussen clubgenoten te vermijden. Indien niet mogelijk dan laat deze partijen zo vroeg mogelijk spelen, dit om wedstrijdvervalsing te voorkomen. Hierbij kan hij een speler verplichten om meer als drie wedstrijden op een dag te spelen. De persoonlijke PK resultaten dienen na correct en volledig ingevuld te zijn na de wedstrijd aan de deelnemers te worden uitgereikt.
Bij promotie: libre geldt 20% regeling, bij het driebanden en bandstoten geldt 10% regeling met uitzondering bij een nieuwe speler. Bij promotie moet de betreffende speler kenbaar maken wat hij wil; directe promotie of uitgestelde promotie (volgend seizoen),  in beide gevallen dient hij dit kenbaar te maken met desbetreffende formulier.
Tellijsten moeten in het lokaal of bij het secretariaat van de organiserende vereniging twee maanden worden bewaard, zodat deze gedurende deze periode ten aller tijde kunnen worden opgevraagd.
Spelers kunnen zich tot uiterlijk één dag voor aanvang van de wedstrijden afmelden bij de PK Wedstrijdleider via E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl, of telefonisch  06-33148780. Hierna alleen nog maar afmelden bij het lokaal waar de betreffende wedstrijden gespeeld worden.  
Op spelers die zonder geldige kennisgeving /afmelding niet verschijnen is Art. 5 lid 1F  van het Reglement Heffingen en Maatregelen van toepassing , ( boete €50,00 ) en dienen op de verzamelstaat door de pouleleider/toernooileider te worden vermeld. De PK Wedstrijdleider geeft dit door aan de districtpenningmeester die de boete gaat innen. Bij herhaaldelijke afwezigheid zonder kennisgeving kan men (voor bepaalde tijd) uitgesloten worden van PK deelneming, aan het Districtbestuur om tot dit te beslissen.   
Speelschema voor het aantal te spelen wedstrijden:
Poule 10 deelnemers, speelt niet 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 10-1, 1-6,  2-7, 3-8, 4-9, 5-10
Poule 9 deelnemers, speelt niet 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-1
Poule 8 deelnemers, speelt niet 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Poule 7 deelnemers speelt een enkel rooster.
Poule 6 deelnemers, speelt een enkel rooster + 1-2, 3-4, 5-6
Poule 5 deelnemers, speelt een enkel rooster + 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1
Als PK Wedstrijdleider wens ik namens het Districtbestuur alle spelers succes en een sportieve wedstrijd toe.
PK Wedstrijdleider District Venlo e.o.
Edmond v.d. Venne
Mobiel: 06-33148780 Email:  pkleider@knbb-venlo-eo.nl