Update : Nieuwe besluiten KNBB en KNBB District Venlo e.o. i.v.m. Corona-virus (d.d. 18-3-2020)

Beste leden,

Naar aanleiding van de situatie rondom het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor onze geliefde biljartsport willen wij als districtsbestuur KNBB Venlo e.o. u, onze leden, zo goed mogelijk voorzien van de informatie die wij tot op dit moment hebben. Zijn er veranderingen of updates te melden, dan hoort u dit natuurlijk ook zo spoedig mogelijk. We zijn van mening te delen wat we weten en niet wat we denken dat er kan gebeuren.

Onze berichtgeving zullen wij doen via onze website en via mail naar de secretariaten. Aan de secretarissen dan ook het verzoek om deze informatie dan te delen met de verenigingsleden. Algemene landelijke berichtgeving is terug te lezen op de site van het RIVM en de KNBB.

Informatie tot nu (update: 18.03.2020)

–        De landscompetitie KNBB is stilgelegd tot en met 6 april 2020.

–        Alle gewestelijke wedstrijden zijn stilgelegd tot en met 30 april.

–        Op 1 april zal de KNBB beslissen wat er gebeurt met de landscompetitie.

–        Het districtsbestuur Venlo e.o. wacht af wat de beslissing van de KNBB zal zijn én wat de overheid beslist m.b.t. de datum van 6 april   en zal rond 8/9 april bij elkaar komen.

–        Over de bandstootcompetitie is op dit moment geen beslissing genomen.

–        De datum van de jaarvergadering, 15 mei, blijft vooralsnog ongewijzigd.