Besluit KNBB district Venlo lopende competitie en andere zaken

Beste leden,
Zoals eerder gemeld en gemaild willen we u, onze leden, zo goed mogelijk voorzien van de informatie die we hebben.
Zoals u vanuit de overheid hebt kunnen vernemen zijn de maatregelen om de Corona-crisis te bedwingen verlengd t/m 28 april. Ook mogen er geen groepsbijeenkomsten georganiseerd worden t/m 1 juni. Wat betekent dat voor ons dit op dit moment?

Bandstootcompetitie
De bandstootcompetitie van dit seizoen wordt afgelast.

Landscompetitie
Vanuit de KNBB zullen er géén Nationale Finales georganiseerd worden. Het districtsbestuur spreekt de nadrukkelijke wens uit om, indien mogelijk, de landscompetitie uit te spelen in de maand juni. Wij zeggen hier nadrukkelijk bij: ‘indien mogelijk’. Wanneer maatregelen vanuit de overheid dit niet toe staat (bijv. omdat de horeca langer dicht moet blijven) zal de landscompetitie niet uitgespeeld worden. Hierover ontvangt u bericht. Graag spelen wij de competitie uit om biljartliefhebbers én horeca-ondernemers tegemoet te komen. Wij moeten vermelden dat er dit seizoen géén kampioenen worden uitgeroepen.

B1/B2
De speelwijze B1/B2 zal op een latere datum nog ter stemming aan jullie voorgelegd worden. Wanneer deze datum zal zijn, hangt sterk af van wat de overheid bepaald. Het districtsbestuur zal handelen naar geldende regelgeving hieromtrent. Het districtsbestuur staat nog steeds achter het voorstel zoals dat geformuleerd is op de teamleidersbijeenkomst B1/B2 van 7 januari jl.
Mocht de ALV (Algemene Leden Vergadering) niet tijdig gehouden kunnen worden om de speelwijze B1/B2 te bepalen, zal het districtsbestuur bekijken of een digitale stemming mogelijk is. Wanneer ook dit niet mogelijk is, zal de B1/B2-competitie ingericht worden zoals het dit jaar (seizoen 2019/2020) is geweest.

Startmoyenne nieuwe seizoen
Wanneer de landscompetitie NIET uitgespeeld kan worden, zal er door de KNBB bekeken worden welk moyenne er gebruikt gaat worden als startmoyenne voor het nieuwe seizoen. Hierover heeft de KNBB nog geen uitspraak gedaan. Zodra dit bekend is, zullen wij deze informatie met jullie delen.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Deze staat gepland voor 15 mei a.s. en zal op deze datum NIET doorgaan. De ALV wordt opgeschort naar een nog te bepalen datum.

Inschrijving nieuwe seizoen teams en PK’s.De inschrijving voor het nieuwe seizoen en de PK’s vindt jaarlijks plaats ergens in de tweede helft van juni.Omdat dit jaar er waarschijnlijk geen fysieke inschrijving mogelijk is, gaan wij de mogelijkheid bieden om digitaal (per mail) in te schrijven voor de competitie en de PK’s. Deze digitale inschrijving zal zijn van 1 t/m 20 juni 2020.
U ontvangt hierover binnenkort een aparte mail van het secretariaat van het district met daarbij alle benodigde documenten en de kalender PK’s.

Informatievoorziening
Wij proberen u zoveel mogelijk per mail op de hoogte te houden van de benodigde informatie. We raden u ook aan om te kijken op de website van het district (www.knbb-venlo-eo.nl) en op de website van de nationale bond (www.knbb.nl) m.b.t. bericht- en regelgeving in deze
uitzonderlijke situatie. Heeft u vragen, stel deze dan gerust: secretaris@knbb-venlo-eo.nl
Tot we elkaar weer zien aan het biljart: blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNBB, district Venlo e.o.