Voortgang seizoen 2020-2021 KNBB District Venlo e.o. en Merwestein Evenement

 

Grubbenvorst, 5 april 2021

Beste leden,

Na een langdurige stilte zijn we op een punt aangekomen dat er bestuurlijke beslissingen genomen dienen te worden omtrent de voortgang van biljartactiviteiten binnen ons district.

Lange tijd hadden we nog de hoop dat we de teamcompetitie, voor een gedeelte, nog af zouden kunnen werken. Datzelfde gold voor een eventueel vervolg van de Persoonlijke Kampioenschappen.

Echter Covid-19 grijpt zo om zich heen dat er door de overheid, waarschijnlijk, voorlopig geen versoepelingen zullen worden doorgevoerd die het mogelijk maken om in competitieverband te biljarten.

Tot onze spijt moeten wij jullie hierbij dan ook mededelen dat de huidige teamcompetitie niet zal worden voortgezet. In navolging van vorige jaar zullen er ook dit jaar geen teamkampioenen worden uitgeroepen. Ook bij de Persoonlijke Kampioenschappen zullen geen kampioenen worden uitgeroepen, met uitzondering van de 2e en 3e klasse Driebanden. Deze PK’s waren al gespeeld voordat de Coronamaatregelen werden ingevoerd.  Er zal echter geen vervolg aan deze kampioenschappen worden gegeven op gewestelijk en landelijk niveau.

Ook de bandstootcompetitie zal dit jaar niet georganiseerd worden.

Hoe dan verder?

Mocht het zo zijn dat er binnenkort versoepelingen plaatsvinden, dan verzoeken wij de teamleiders om contact op te nemen met andere teamleiders, zodat er weer een potje gebiljart kan worden op de beschikbare avonden. Misschien zijn er wel initiatieven om in de zomermaanden een toernooi te organiseren!!

Jaarvergadering:

De jaarvergadering wordt tot nader bericht uitgesteld. Informatie hierover volgt.

Teamcompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022:

We gaan ervan uit dat we in september 2021 weer een nieuwe start kunnen maken. Daarom zal er, net zoals vorig jaar, wederom een digitale inschrijving plaatsvinden voor de opgave van de teams en de opgave voor de Persoonlijke Kampioenschappen. Informatie hierover volgt.

Biljartevenement Merwestein 23 juni t/m 3 juli 2021

KVC organiseert van 23 juni t/m 3 juli 2021 een biljartevenement in sporthal Merwestein te Nieuwegein. Aan dit evenement kunnen spelers uit de volgende categorieën deelnemen:

  • Avondbiljart-Dagbiljart-Dames-Jeugd- en Rolstoelbiljarten.
  • Het evenement betreft de spelsoorten 38/2 – libre-driebanden en bandstoten op de kleine tafel. Er zal gespeeld worden op basis van intervalsysteem (zie onze website onder Merwestein).
  • Per district mag er per spelsoort en klasse 1 deelnemer en 1 reservespeler worden opgegeven

 

District Venlo e.o. speelt op de navolgende dagen:

 

Voorronde: Indien finale behaald:
Libre Klasse 4 Donderdag 24 juni Poule 5 (nr. 1) Finale zondag 27 juni
Klasse 3 Donderdag 24 juni Poule 8 (nr. 3) Finale zaterdag 3 juli
Klasse 2 Vrijdag 25 juni Poule 8 (nr. 3) Finale zondag 27 juni
Klasse 1 Maandag 28 juni Poule 3 (nr. 1) Finale zaterdag 3 juli
Hoofdklasse Maandag 28 juni Poule 5 (nr. 4) Finale zaterdag 3 juli
Dames Zaterdag 26 juni  nnb Finale zaterdag 26 juni
 
Voorronde: Indien finale behaald:
Driebanden Klasse 3 Woensdag 23 juni Poule 2 (nr. 3) Finale zondag 27 juni
Klasse 2 Dinsdag 29 juni Poule 2 (nr. 4) Finale zaterdag 3 juli
Klasse 1 Dinsdag 29 juni Poule 5 (nr. 1) Finale zondag 4 juli
Hoofdklasse Vrijdag 2 juli Poule 7 (nr. 1) Finale zaterdag 3 juli
Dames Zaterdag 26 juni nnb Finale zaterdag 26 juni

 

Voorronde: Indien finale behaald:
Bandstoten Klasse 3 Vrijdag 2 juli Poule 4 (nr. 3) Finale zaterdag 3 juli
Klasse 2 Donderdag 1 juli Poule 4 (nr. 2) Finale zondag 4 juli
Klasse 1 Woensdag 30 juni Poule 1 (nr. 3) Finale zondag 4 juli
Hoofdklasse Donderdag 1 juli Poule 6 (nr. 4) Finale zondag 4 juli

 

Voorronde: Indien finale behaald:
Kader 38/2 Klasse tot 11.00 Vrijdag 25 juni Poule 3 (nr. 2) Finale zondag 4 juli

 

Het district mag zelf de keuze maken wie zij af willen vaardigen voor dit evenement. Het bestuur heeft besloten dat elk lid van ons district, die interesse in deelname aan dit evenement heeft, zich hiervoor kan opgeven. Voorwaarde voor deelname is dat je zelf een teller of een schrijver meeneemt naar dit evenement. De namen van de teller of schrijver dienen bij opgave voor deelname opgegeven te worden. Op de finaledag worden de tellers en arbiters geleverd door de KNBB.

Opgave met vermelding van bondsnummer, naam, spelsoort, klasse en moyenne (startgemiddelde teamcompetitie en startgemiddelde PK seizoen 2019-2020) dient uiterlijk 25 april 2021 te geschieden bij competitieleider@knbb-venlo-eo.nl. Onvolledige opgaven worden niet geaccepteerd. Je mag je voor meerdere spelsoorten opgeven. Word je ingeloot voor een spelsoort, dan vervalt de inschrijving voor de andere spelsoorten. We willen zoveel mogelijk mensen laten deelnemen.

Uit alle opgaven zal op 27 april 2021 de afgevaardigde en de reserve via loting worden gekozen.

Verdere informatie volgt op onze districtswebsite onder:  info Merwestein

Op 1 mei a.s. zal door KVC besloten worden of het evenement definitief doorgaat.

 

Blijf gezond en hou vol !!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

KNBB district Venlo e.o.

John Muijsers

Competitieleider