Inschrijving teams competitie 2021 in Biljartpoint

Beste secretarissen, leden

Vandaag zijn de secretarissen/wedstrijdleiders geïnformeerd over de start van de nieuwe teamcompetitie en PK inschrijvingen voor seizoen 2021-2022. Inschrijving voor teams is mogelijk tot en met 24 juni 2021.

PK inschrijvingen dienen door de secretaris/wedstrijdleider van de club doorgegeven te worden aan Edmond van de Venne (pkleider@knbb-venlo-eo.nl. Inschrijving voor PK is mogelijk tot en met 31 juli 2021.

Op de website is de nieuwe eindejaarsprocedure en een aangepast districtsreglement gepubliceerd.

Uitgangspunt is dat we in september weer starten met de teamcompetitie. Begin augustus zal de competitie dan gepubliceerd worden op de website.

Blijf gezond en hou nog even vol…………………..