Geen KNBB biljartwedstrijden tot minimaal 19 December

 

Beste leden,

Vanuit de KNBB (en de vergadering KVC van afgelopen zaterdag) is ons het volgende bericht toegezonden.

Onze eerdere mail (van zondag) komt hiermee helaas te vervallen.

 

Bericht KNBB

Afgelopen zaterdag is in de ALV van KVC uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl. 

Uit de discussies kwam de uitdrukkelijke wens naar voren, dat alle doelgroepen hetzelfde behandeld worden.

Het bestuur heeft direct na afloop van de vergadering haar eerder genomen besluit nogmaals overwogen en heeft reden gezien om die als volgt bij te stellen: 

  

Alle competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, komen stil te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, zonder uitzondering. 

Meer informatie:

https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-competities-en-wedstrijden-sectie-update-29-nov

https://www.carambole.nl/nieuws/besluit-kvc-over-competitie-en-individuele-wedstrijden

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u dit van ons.

 

Tot die tijd: Blijf gezond en pas op elkaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur KNBB Venlo e.o.

 

Vera Kuijs-Coopmans

Secretaris

KNBB District Venlo

secretaris@knbb-venlo-eo.nl