Update biljarten

 

Beste leden,

Bij deze voorzien wij jullie graag van een update rondom het biljarten.

Landscompetitie

We kunnen de competitie alleen opstarten als dit in alle lokaliteiten mogelijk is. Hiervoor zouden ze een speciale code kunnen aanvragen bij de KvK (SBI 93119 of 93144).

In het nieuws dat we hebben gekregen vanuit de KNBB, kan dit niet wanneer horeca de hoofdfunctie is en blijft de geldende regel van sluiten om 22.00 uur.

Ons besluit is dan ook als volgt:

We stellen de beslissing uit tot de volgende persconferentie. Deze zal zijn op 15 februari a.s.

Blijft de regel van sluiten om 22.00 uur bestaan, dan wachten we nog een persconferentie af.

Wordt er verruimd, dan volgt er z.s.m. een nieuw bericht m.b.t. het opnieuw opstarten van de landscompetitie.

Bij het opnieuw opstarten van de landscompetitie zullen alle ‘extra’ wedstrijden vervallen.

Iedereen heeft dan 1x tegen elkaar gespeeld. Er zal niet gespeeld worden met een verminderd aantal te maken caramboles.

De bandstootcompetitie vervalt.

Persoonlijke kampioenschappen

De KNBB heeft besloten voor het bandstoten alle gewestelijke en landelijke finales te laten vervallen.

In ons district is bandstoten klasse 1 georganiseerd voor aankomend weekend. Deze wordt gespeeld worden tot en met de districtsfinale.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om andere P.K.’s alsnog in te halen.

Is dit voor u van toepassing, dan ontvangt u hierover z.s.m. bericht.

Houd ook de onze website in de gaten (www.knbb-venlo-eo.nl).

Arbiterscursus

Er bestaat een mogelijkheid om deel te nemen aan een arbiterscursus 1 ster.

Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u zich aanmelden bij het arbiterscorps (Wim Hermans, wimkehermans@hetnet.nl)

Algemene ledenvergadering

Graag alvast noteren in uw agenda.

Vrijdag 20 mei 2022 is de Algemene Ledenvergadering.

Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.

Deze zal gehouden worden in Café-Feestzaal ’t Ven, Venlo.

 

Met vriendelijke groet,

Vera Kuijs

Secretaris KNBB District Venlo