Belangrijk!

 

1. Inschrijfformulier P.K.’s voor de verenigingen.

 

Het inschrijfformulier voorrondes en finales om uw vereniging/lokaliteit op te geven voor de organisatie van Persoonlijke Kampioenschappen.

Dit formulier stuurt u rechtstreeks aan de P.K.-leider (Sjra Jacobs): pkleider@knbb-venlo-eo.nl

Ook bij vragen kunt u terecht bij de P.K.-leider.

Overleg binnen uw vereniging/lokaliteit of er interesse, tijd en ruimte is voor het beschikbaar en meewerken aan een dergelijke organisatie.

Ook verenigingen met maar 1 biljart kunnen zich opgeven. Hier kunnen bijv. P.K.’s geplaatst worden met weinig deelnemers.

 

2. Afwijkende speelavond

 

De competitieleider is druk bezig met het samenstellen van de competitie voor seizoen 2022-2023.

Een en ander wordt langzaam zichtbaar op Biljartpoint.

Bij deze herinneren wij iedereen aan de volgende afspraken die er gelden binnen ons district:

Er wordt door het team dat speelt op een afwijkende speelavond – per mail – een VERZOEK (géén MEDEDELING) gedaan aan de andere teams om mee te werken aan de afwijkende speelavond.

Dit verzoek wordt gedaan per mail, waarin het secretariaat van het district als cc wordt meegenomen. Ik verwijs hierbij naar de notulen van de ALV van 28-08-2020.

Meldingen m.b.t. dit onderwerp kunnen gedaan worden bij het secretariaat van het district.

Voorbeeldbrief afwijkende speelavond

 Met vriendelijke groet,

Namens KNBB District Venlo e.o.

Vera Kuijs

Secretaris