Geschiedenis

Geschiedenis biljarten en ontstaan district Venlo e.o.

Hoe is biljarten ontstaan ?

Biljart komt uit het Frans, waar bille staat voor bal en art voor kunst. Als we het in Nederland over biljarten hebben, bedoelen we meestal het klassieke carambolespel, maar ook snooker en pool vallen hieronder. Volgens de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) zijn er zo’n miljoen Nederlanders die wel eens biljarten.

De meesten houden het bij een potje in de kroeg, maar zo’n zestigduizend man/vrouw neemt ook deel aan competities van de KNBB of een “wilde bond”. Snooker wordt in Nederland veruit het minst gespeeld en is vooral bekend van de Engelse televisie. Maar carambole en poolbiljart zijn erg populair. Opvallend is dat vijftigplussers vooral carambole (libre en/of driebanden) spelen, terwijl de twintigers de voorkeur geven aan poolen.

Toch is het “klassieke” carambole niet veel ouder dan snooker en pool. Alle drie de vormen vinden hun oorsprong in de zestiende eeuw. In die tijd wilde men pall mall, een voorloper van het huidige croquet, ook binnen gaan spelen. Bij pall mall werd een bal met een hamer door verschillende poortjes geslagen. De poortjes stonden om die reden ook op de eerste biljarttafels. Later werden die poortjes vervangen door zakken aan de zijkant, De huidige pockets. Van Lodewijk XIV weten we dat hij in de zeventiende eeuw wel eens biljartte en Napoleon heeft op zijn biljarttafel zelfs de plantekening voor de veldtocht naar Rusland uitgewerkt.

Een van de spellen die destijds op de pockettafels werd beoefend leek op carambole. Maar het spel kreeg pas zijn huidige vorm toen er aan het eind van de achttienden eeuw ook biljarttafels zonder pockets kwamen. Was het doel van carambole om met de witte bal de andere twee ballen te raken, bij een groot aantal andere biljartvormen op andere tafels moesten de ballen nog steeds in de pockets. Engelse militairen brachten in de negentiende eeuw in India twee vormen samen in het snooker, terwijl men in Amerika begon met poolbiljart. Pas in de jaren ’80 van de eenentwintigste eeuw waaide het poolbiljart over naar Nederland.

District Venlo e.o.

In Venlo en omstreken was de Venlose biljartbond actief, maar in het begin van de 70tiger jaren werden de geluiden van de biljarters om te gaan biljarten in de landscompetitie van de KNBB steeds sterker. Daarom is in het voorjaar van 1973 een werkcommissie ontstaan om het district Venlo e.o. op te richten en de oprichtingsvergadering vond plaats op 29 augustus 1973. Het 1e bestuur dat op deze oprichtingsvergadering werd geformeerd bestond uit de heren Lou Heuts (voorzitter), Ad Bosman (secretaris) Wiel Koch (penningmeester), Theo Schuurmans (wedstrijdleider) en A. Jacobs (jeugdconsul). Het district zocht aansluiting bij de KNBB, zodat er vanaf die tijd in verschillende klasses, zowel in teams alsook individueel, gebiljart kon worden voor de landkampioenschap. Dus het eerste seizoen dat onder de vlag van de KNBB gebiljart werd was seizoen 1973/1974. Op de 2e jaarvergadering op 22 augustus 1975 werd, ingevolge HR 73, art. 0504 punt 3 lid f en het besluit van de jaarvergadering werd er een kascommissie geformeerd en deze 1e kascommissie bestond uit de heren A. Kramer en W. Vloedmans. In de jaarvergadering van 1979 werd een werkgroep afdelingswedstrijdleiders ingesteld en de eerste afdelingswedstrijdleiders waren toen de heren P. Timmermans, P. Didden, H. Truyens en K. Bellen. J. Bosch was hoofdwedstrijdleider en zat als zodanig ook in het bestuur.

 Het bestuur in 1982

Van links naar rechts zien we hier de heren Ad Bosman, Piet Didden, Peter Candido †, Achille Thissen, Jeu Dewinden en Ger van Lent †.

De toenmalige penningmeester ontbreekt op deze foto.