Ledenadministratie

Ledenadministratie

In verband met de automatisering van de ledenadministratie is de manier van aanmelden van nieuwe leden en het afmelden van leden gewijzigd. De secretariaten dienen wijzigingen e.d. zelf op de site (ledenadministratie) van de KNBB te doen. Hiertoe heeft iedere vereniging een wachtwoord en toegangscode van de KNBB ontvangen. Vanuit het nieuwe ledenbestand van de KNBB (Renflex) wordt er een koppeling gemaakt naar Biljartpoint zodat wijzigingen die in het ledenbestand van de KNBB aangebracht worden ook in Biljartpoint komen. Zodoende loopt het ledenbestand van het district synchroon met het ledenbestand van de KNBB.

Indien jullie wensen dat, in geval van calamiteiten, de districtssecretaris (secretaris@knbb-venlo-eo.nl) wijzigingen aan kan brengen in jullie ledenbestand, dienen jullie de secretaris toe te voegen aan jullie ledenlijst in Mijn KNBB en de functie ‘Ledenadministrateur vereniging CAR (VCL)’ toe te wijzen.