Ledenadministratie

Ledenadministratie

In verband met de automatisering van de ledenadministratie is de manier van aanmelden van nieuwe leden en het  afmelden van leden gewijzigd. De secretariaten dienen wijzigingen e.d. zelf op de site (ledenadministratie) van de KNBB te doen. Hiertoe heeft iedere vereniging een paswoord en toegangscode van de KNBB ontvangen. Vanuit het nieuwe ledenbestand van de KNBB (Renflex) wordt er een koppeling gemaakt naar Biljartpoint zodat wijzigingen die in het ledenbestand van de KNBB aangebracht worden ook in Biljartpoint komen. Zodoende loopt het ledenbestand van het district synchroon met het ledenbestand van de KNBB.

Indien jullie wensen dat, in geval van calamiteiten, de districtssecretaris (secretaris@knbb-venlo-eo.nl) wijzigingen aan kan brengen in jullie ledenbestand, dienen jullie een vinkje te zetten bij District mag leden beheren bij de gegevens van jullie vereniging in Renflex.

Let op !!!!!!!!!

Wijzigingen in jullie ledenbestand wel graag ook per mail doorgeven aan het secretariaat van het district omdat wij deze wijzigingen niet automatisch Biljartpoint zien en niet constant alle verenigingen in Biljartpoint kunnen controleren. Met name bij het wijzigen van bestuursfuncties is dit héél belangrijk.

Nieuwe leden, die al aangemeld zijn bij de KNBB en waarvan het bondsnummer bekend is, ook doorgeven aan de competitieleider indien deze leden in een team opgenomen dienen te worden.