Opleiding

Voor de opleiding tot arbiter heeft de KNBB een aantal wijzigingen aangebracht omdat de kwaliteit van de arbiters landelijk te wensen overlaat.
Kandidaten worden nu eerst opgeleid tot clubarbiter en mogen wel in hetzelfde seizoen de vervolgopleiding tot districtsarbiter gaan volgen.
Voor de opleiding tot gewestelijk arbiter moet men eerst 2 jaar districtsarbiter zijn alvorens men eventueel toegelaten wordt tot deze opleiding. De beoordeling voor het toelaten ligt bij de bondsdocenten in ons district (Paul Beckers en Rene Peters), deze zullen gezamenlijk beoordelen of een districtsarbiter geschikt is voor de opleiding gewestelijk arbiter.
Voor de opleiding tot nationaal arbiter wordt door de KNBB een ranglijst samengesteld aan de hand van de beoordelingen van de gewestelijke arbiters door de officiƫle beoordelaars van de KNBB. Indien er een opleiding nationaal arbiter gegeven wordt nodigt de KNBB een aantal gewestelijke arbiters uit aan de hand van deze ranglijst.