Algemene informatie

Nieuwsbrief Persoonlijke kampioenschappen

Beste deelnemers aan de PK wedstrijden,

Alle publicaties die op de site van het District geplaatst zijn, zijn onder voorbehoud van wijzigingen en
er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Belangrijk:

Iedere ingeschreven deelnemer van PK wedstrijden heeft de eigen verantwoording om zich op de hoogte te
stellen van de voorronde PK wedstrijden, waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft.
Deze zijn up-to-date te volgen op de districtssite.

Alle uitnodigingen voor de finales van PK Wedstrijden worden per E-mail toegezonden, uitgezonderd van PK deelnemers waarvan geen E-mailadres bekend is, hiervoor wordt de uitnodiging naar het secretariaat van hun vereniging gezonden. De leden waarvan géén E-mailadres bekend is bij het district worden verzocht zo spoedig een E-mailadres aan te maken en dit door te geven aan het verenigingssecretariaat zodat het vermeld kan worden in de ledenadministratie van de KNBB. Deze gegevens komen dan automatisch in Biljartpoint te staan zodat de PK leider hierin het E-mailadres kan achterhalen. De PK leider zou het op prijs stellen indien hij een bevestiging van ontvangst krijgt.
In uw E-mailprogramma kunt u aangeven om een ontvangstbevestiging te sturen aan de afzender
indien deze hier om vraagt.

Indien men niet over een P.C. kan beschikken dient men dit te overleggen met het verenigingssecretariaat van de
vereniging waar men lid van is, zodat men toch op de hoogte komt van de PK wedstrijden.
Er wordt geen uitzondering gemaakt. Een ieder draagt de eigen verantwoording hierin.

Mededeling voor deelnemers aan alle voorrondes en finales, zowel de District als ook Nationale wedstrijden:

Het afmelden voor wedstrijden kan in geval van verhindering tot uiterlijk 1 dag vóór aanvang van de wedstrijden per
E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl

Aan alle wedstrijdleiders:

Alle benodigde formulieren voor PK wedstrijden die een pouleleider c.q. toernooileider nodig heeft dienen van de districtssite te worden gehaald en correct ingevuld binnen 24 uur per E-mail naar de PK Wedstrijdleider te worden verstuurd. Formulieren aangaande de declaraties van de Arbiters en wedstrijdleider dienen naar de Financieel beheerder :
Dhr. Jan Timmermans E-mail: penningmeester@knbb-venlo-eo.nl  te worden gestuurd.

Werkwijze formulieren:

Eerst de formulieren van de site downloaden en als Excel werkbestand opslaan in een tijdelijke map op uw computer, daarna het formulier invullen en wederom opslaan als werkbestand. E-mail aanmaken naar de PK leider en het ingevulde formulier als bijlage meesturen naar de PK leider van district Venlo e.o.,
E-mailadres: pkleider@knbb-venlo-eo.nl

Aanvangstijden:

Alle districtsvoorronden en Nationale voorronden worden gespeeld op Zaterdag & Zondag en beginnen om 11:00 uur.
Districtsfinales op vrijdagavond om 19.00 uur, op Zaterdag en Zondag om 11.00 uur.
Dit zijn de standaard aanvangstijden, in overleg met de PK leider kan hier eventueel van afgeweken worden.

Gewestelijke finales op vrijdag om 19.00 uur, op Zaterdag en Zondag om 11.00 uur.
Dit zijn standaard aanvangstijden. In overleg met de gewestelijke wedstrijdleider Loek van den Hoogen
E-mail: loek.vanden.hoogen@gmail.com kan hier eventueel van afgeweken worden.

Schrijvers:

Op de ALV is beslist dat de deelnemers aan een finale een schrijver mee moeten brengen.

Spelers 1 t/m 4 op zaterdag

Spelers 5 t/m 8 op zondag

Indien men geen schrijver heeft zal men zelf moeten schrijven.

De wedstrijdleider van de organiserende vereniging dient hier op toe te zien.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van district Venlo e.o.