Bestuursamenstelling

Districtsbestuur
 
 Voorzitter
 
Dhr. Cock Ooms
Tel. 06-51852347
E-mail: voorzitter@knbb-venlo-eo.nl
Secretaris,
Ledenadministratie
Mw. Vera Kuijs-Coopmans
Tel. 06-46068081
E-mail: secretaris@knbb-venlo-eo.nl
Penningmeester Dhr. Jan Timmermans
Tel. 06-43117037
E-mail: penningmeester@knbb-venlo-eo.nl
Wedstrijdleider 
Persoonlijke kampioen-
schappen
Dhr. Sjraar Jacobs
Tel. 06-42902605
E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl
Dhr. Rene Peters
Landscompetitie Tel. 06-25066530
E-mail: competitieleider@knbb-venlo-eo.nl
Ereleden Dhr. Ad Bosman, Dhr. Jeu Dewinden, Dhr. Chris Verhaegh en Dhr. Paul Beckers,
Leden van verdienste Mevr. Gerrie Zwambag, Dhr. Achille Thissen, Dhr. Paul Beckers,
Dhr. Floor Krah, Mevr. Marijke Cuijpers, Dhr. René Peters,
Dhr. Jan van Geffen.
Commissies
Arbiterscoördinator Dhr. Wim Hermans
Tel. 06-53790140
E-mail: arbiters@knbb-venlo-eo.nl
Adviseur Dhr. Chris Verhaegh
Tel. 06-10772908 b.g.g. 077-4732850
E-mail: adviseur@knbb-venlo-eo.nl
PR en overige ondersteuning Dhr. Ton Schuurmans
Tel. 06-10403825
Email: webmaster@knbb-venlo-eo.nl
Prijsuitreikingen PK Dhr. Paul Beckers
   
   
Betaling aan het district Bankrekening:
Betalingen Regiobank  NL70 RBRB 0850 1056 09
t.n.v. Dhr. J. Timmermans, KNBB District Venlo e.o.
Alle post, per brief en/of e-mail dient gezonden te
worden naar het secretariaat van het district.
Post Zaken betreffende de competitie of PK’s kunnen
rechtstreeks naar de betreffende bestuursleden
gemaild worden.