Bestuursamenstelling

Districtsbestuur
 
 Voorzitter
 
Dhr. Cock Ooms
Tel. 06-51852347
E-mail: voorzitter@knbb-venlo-eo.nl
Secretaris,
Ledenadministratie
Mw. Vera Kuijs-Coopmans
Tel. 06-46068081
E-mail: secretaris@knbb-venlo-eo.nl
Penningmeester Dhr. Jan Timmermans
Tel. 06-43117037
E-mail: penningmeester@knbb-venlo-eo.nl
Wedstrijdleider 
Persoonlijke
kampioenschappen
Dhr. Sjraar Jacobs
Tel. 06-42902605
E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl
Dhr. René Peters
Landscompetitie Tel. 06-25066530
E-mail: competitieleider@knbb-venlo-eo.nl
E-mail: rene.peters.knbb@gmail.com 
Ereleden Dhr. Ad Bosman, Dhr. Jeu Dewinden, Dhr. Chris Verhaegh en Dhr. Paul Beckers
Leden van verdienste Mevr. Gerrie Zwambag, Dhr. Achille Thissen, Dhr. Paul Beckers
Dhr. Floor Krah, Mevr. Marijke Cuijpers, Dhr. René Peters,
Dhr. Jan van Geffen.
Commissies
Arbiterscoördinator Dhr. Wim Hermans
Tel. 06-53790140
E-mail: arbiters@knbb-venlo-eo.nl
Adviseur Dhr. Chris Verhaegh
Tel. 06-10772908 b.g.g. 077-4732850
E-mail: adviseur@knbb-venlo-eo.nl
PR en overige ondersteuning Vacant
 
Email: webmaster@knbb-venlo-eo.nl
Prijsuitreikingen PK Dhr. Paul Beckers
   
   
Betaling aan het district Bankrekening:
Betalingen Regiobank  NL70 RBRB 0850 1056 09
t.n.v. Dhr. J. Timmermans, KNBB District Venlo e.o.
Alle post, per brief en/of e-mail dient gezonden te
worden naar het secretariaat van het district.
Post Zaken betreffende de competitie of PK’s kunnen
rechtstreeks naar de betreffende bestuursleden
gemaild worden.