Bestuursamenstelling

Samenstelling Districtsbestuur
Alle post, per brief en/of e-mail dient gezonden te
worden naar het secretariaat van het district.
Post Zaken betreffende de competitie of PK’s kunnen
rechtstreeks naar de betreffende bestuursleden
gemaild worden.
 
 Voorzitter
 
Dhr. Cock Ooms
Tel. 06-51852347
E-mail: Voorzitter@knbb-venlo-eo.nl
Secretaris,
Ledenadministratie
Mw. Vera Kuijs-Coopmans
Tel. 06-46068081
E-mail: secretaris@knbb-venlo-eo.nl
Penningmeester Dhr. Jan Timmermans
Tel.: 06-43117037
E-mail: penningmeester@knbb-venlo-eo.nl
Wedstrijdleider 
Persoonlijke kampioen
schappen
Dhr. Edmond van de Venne
Tel: 06-33148780
E-mail: pkleider@knbb-venlo-eo.nl
Dhr. John Muijsers
Landscompetitie Tel: 06-43655373
E-mail: competitieleider@knbb-venlo-eo.nl
Bestuurslid Dhr. Chris Verhaegh
Tel. 06-10772908 b.g.g. 077-4732850
E-mail: jeugdconsul@knbb-venlo-eo.nl
PR en overige
ondersteuning
Dhr. Ton Schuurmans
Tel. 06-10403825
Email: webmaster@knbb-venlo-eo.nl
Ere voorzitter Dhr. Ad Bosman
Ere leden Dhr. Jeu Dewinden
Leden van verdienste Mevr. Gerrie Zwambag, Dhr. Achille Thissen,
Dhr. Huub Zwambag, Dhr. Paul Beckers,
Dhr. Floor Krah en Mevr. Marijke Cuijpers
Commissies
Arbiterscoördinator Dhr. René Peters
Tel: 06-25066530
E-mail: arbiters@knbb-venlo-eo.nl
Prijsuitreikingen PK Dhr. Paul Beckers
Dhr. Floor Krah
Betaling aan het district Bankrekening:
 District Regiobank  NL70 RBRB 0850 1056 09
t.n.v. Dhr. J. Timmermans, KNBB District Venlo e.o.